CZAS REALIZACJI

Czas realizacji zamówienia w przypadku obrazów ażurowych to następny dzień roboczy, a w przypadku obrazów z chrobotkiem wysyłamy do 48h. Informacja na temat czasu realizacji zamówienia znajduje się przy każdym produkcie z osobna.

WYSYŁKA

Wszystkie nasze produkty wysyłane są kurierem InPost bądź paczkomatem InPost. Ze względu na rozmiar produktów, możliwość zamówienia przesyłki do paczkomatu przewidziana jest tylko dla produktów w rozmiarze S. Dla pozostałych rozmiarów przewidziana jest dostawa kurierem.

Przesyłka InPost paczkomat: 8,99 zł

Przesyłka InPost kurier: 14,99 zł

REKLAMACJE I ZWROTY

Jeśli w momencie doręczenia paczki przez kuriera lub podczas odbioru z paczkomatu zauważono, że paczka jest uszkodzona – należy koniecznie zgłosić ten fakt kurierowi lub do obsługi klienta InPost, oraz skontaktować się z nami telefonicznie. Zachęcamy, aby wykonać zdjęcia potwierdzające aktualny stan przesyłki, a z kurierem spisać protokół szkody/reklamacji. Link do protokołu reklamacji: https://inpost.pl/reklamacja

  1. Produkty sprzedawane w naszym sklepie podlegają rocznej gwarancji, która nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, tj. połamanego lub uszkodzonego szablonu, oderwanego chrobotka czy zarysowań na szablonie. W celu złożenia reklamacji prosimy o opisanie problemu oraz przedstawienie wady, załączając jednocześnie zdjęcie wyraźnie przedstawiające wadę, i przesłanie tych informacji drogą elektroniczną na adres email: kontakt@woodgift.pl.
  2. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
  3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący będący Konsumentem może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
  4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z osobą lub podmiotem niebędącym konsumentem, Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji, z tym że odpowiedzialność Sprzedawcy na zasadzie przepisów o rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona. W takim wypadku nie stosuje się zapisów nin. Regulaminu odnoszących się do roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi za wady.
  5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informację o tym fakcie drogą listowną na adres Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres kontakt@woodgift.pl. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. W przypadkach, w których stwierdzenie wady wymaga dokonania oględzin Produktu, Sprzedawca ma prawo żądać przesłania reklamowanego Produktu na adres: Jana Pawła II 22, 34-450 Grywałd.
  6. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnionąSprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  7. Kupujący odbierając Zamówienie wysłane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
  8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.
  9. Sprzedawca rozstrzygając reklamację bierze pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz żądania Klienta wskazane w reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Klient będący Konsumentem uprawniony jest także do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży. W razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Kupujący zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.